Usluge i cjenik

CIJENA UKLJUČUJE

◌ Šest punih pansiona u resortu Fontana u Jelsi

◌ Putničku trajektnu kartu Split-Jelsa-Split

◌ Turističku taksu

◌ Svakodnevne sudjelovanje na treninzima

◌ Majice BM rukometni kamp

◌ Autogram karte s potpisom Ivana Balića i Petra Metličića

◌ Fotografiranje s trenerima i gostima kampa

CIJENA KAMPA: 2.500,00 kn

CIJENA KAMPA ZA STARE POLAZNIKE: 2.200,00 kn

CIJENA KAMPA ZA SUDJELOVANJE BEZ KORIŠTENJA SMJEŠTAJA: 800,00 kn

Kamp je moguće plaćati u ratama, a ukupnu cijenu kampa potrebno je uplatiti na račun kluba RK Balić&Metličić najkasnije tjedan dana prije početka kampa.

Avans za sudjelovanje u kampu iznosi 500,00 kn i oduzima se od ukupne cijene kampa. Avans se uplaćuje u roku 10 dana od dana prijave u kamp. U slučaju odustajanja avans se ne vraća.


Na uplatnici je obavezno navesti:

• Naziv primatelja: RK BALIĆ&METLIČIĆ

• IBAN primatelja: HR HR 0523860021110061778

• Platitelj: Ime i prezime, adresu platitelja

• Poziv na broj odobrenja: upisati OIB sudinika kampa

• Opis plaćanja: upisati IME I PREZIME sudionika kampa te broj rate, ukoliko se uplata vrši u ratama


KONTAKT

RK Balić&Metličić

T: +385 95 9999 120

M: info@balicmetlicic.com

Dokumenti