Prijava za kamp

Slanjem prijavnice slažete se da se rad u kampu snima i fotografira te da se materijali koriste u svrhu promicanja rada kampa.